Geoteknisk prosjektering i alle faser


ERA Geo tilbyr geoteknisk prosjektering innenfor alle prosjekter og vanskelighetsgrader.

Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Vi har erfaring fra alle typer prosjekt, fra fylling i sjøen, spunt, peler, store utgravinger, samferdselsprosjekter til utfordringer med kvikkleire.

Kvikkleireutredning


Geotekniske undersøkelser gir deg svar på om det er kvikkleire i området du vil bygge i, og hvilke byggtekniske grep du i tilfelle kan ta.

Gå til kvikkleireutredning

Geoteknisk lab


Ny og moderne geoteknisk lab i Molde.

Til laboratoriet

Feltundersøkelser


God informasjon om grunnforholdene gjør at vi kan prosjektere de riktige løsningene med mindre usikkerhet.

Til feltundersøkelser

Fundamentering


Vi hjelper deg å finne optimal fundamenteringsmetode.

Les mer om ulike typer fundament og pelede løsninger.

Støttekonstruksjoner


Ulike grunnforhold og problemstillinger har forskjellige løsninger.

Gå til støttekonstruksjoner

Jordforsterkning


Av og til har ikke jorden ønsket styrke. Å forsterke jorden, enten med jetpeler, kalk-sement stabilisering eller geonett kan være aktuelt.

Gå til jordforsterking.