Fundamentering


Fundamentene til et bygg eller en konstruksjon har som oppgave å fordele lasten til grunnen du bygger på. Ulike konstruksjoner og ulike grunnforhold krever ulike størrelser og typer fundamenter. Vi hjelper deg med å finne optimal fundamenteringsmetode. Direktefundamenter der det ligger til rette for det, pelede løsninger med friksjonspeler eller spissbærende peler til berg der det er behov for det.

Såler og banketter


Direktefundamentering på såler eller banketter i betong er vanligvis den enkleste og rimeligste løsningen for å overføre krefter fra bygg eller konstruksjon til jord. Brukes som regel for alle typer konstruksjoner ved gode grunnforhold eller på gode fyllmasser.

Såler og banketter kan ofte også benyttes ved fundamentering på silt og leire dersom konstruksjonene/lastene er relativt små - som flermannsboliger, eneboliger og barnehager.

Hel plate


Fundamentering på hel plate kan være aktuelt der grunnforholdene er mer krevende. Det vil si å sette konstruksjonen på et fundament som er tilnærmet like stort som konstruksjonen. Dette gir en jevnere lastfordeling under konstruksjonen, og gir bedre forutsetninger for å kunne håndtere varierende grunnforhold og fare for skjevsetninger.

Peling


Ved dårlige grunnforhold eller store laster kan det være behov for å fundamentere på peler i løsmasser eller til berg. En rekke ulike peler finnes, og størrelsen på laster og grunnforholdene er med på bestemme hva som er best egnet.

Rammede peler


Rammede betongpeler er oftest den rimeligste løsningen for pelefundamentering. Disse er egnet ved finkornige masser og friksjonsmasser uten større stein. De kan benyttes både som friksjonspeler og spissbærende peler til berg.

Rammede stålrørspeler kan ha meget stor bæreevne. De brukes gjerne på kaier, bruer og større konstruksjoner. De kan utformes som åpne eller lukkede peler, avhengig av grunnforhold og andre ytre faktorer. Rammede peler kan også benyttes som friksjonspeler og spissbærende peler til berg.

Ved ramming av peler må du regne med noe støy og rystelser, samt det kan bli poretrykksoppbygging på grunn av massefortrenging ved lukkede peler. Vi kan bistå med alle aspekter i prosessen.

Borede peler


Borede peler er godt egnet dersom du må gjennom faste lag, blokk, stein eller hvis du må installere peler forsiktig på grunn av fare for poretrykksoppbygging eller kvikkleire.

Stålkjernepeler - også kalt stålrørspeler - er godt egnet for de fleste bygg/konstruksjoner der lastene ikke blir veldig store. Disse har mulighet til å ta opp både trykk- og strekkrefter. Stålkjernen vil være korrosjonsbeskyttet av mørtel.

Stålrørspeler finnes i mange dimensjoner, og kan derfor benyttes til de aller fleste konstruksjoner, fra små til veldig store.

Mikropeler er små, nette peler som kan installeres der plass er utfordrende, både i og utenfor bygg. Mikropeler benyttes ofte til refundamentering av eksisterende konstruksjoner.

Vi rådgir hvilke alternativer som passer best for ditt prosjekt.

Referanseprosjekter med fundamentering


Lade Allé 73
Ratvika i Ålesund