Geoteknisk laboratorium


Era Geo har et nytt og moderne laboratorium sentralt i Molde.

Laboratoriumet er hjertet i faget vårt. Å undersøke ulike masser, se variasjonene i setninger og gi anbefalinger ut fra disse funnene er det som engasjerer oss.

At vi tilbringer mye tid i laboratoriet og ikke kun i felt gir et fortrinn. Det gir en ekstra effektiv arbeidsflyt og helhetsforståelse som kommer deg til gode, fordi det gjør oss til enda bedre geoteknikere.

ISO-standard og logging i sanntid


Rutinene vi følger bygger på ISO-standarder som dokumenteres i geoteknisk labrapport. Alle logginger og målinger gjøres digitalt. Du kan følge fremdriften i laboratoriumet på nett i sanntid.

For proffkunder er det spesielt effektivt å følge fremdrift i laben i sanntid. Du kan for eksempel vurdere OCR fra pågående ødometerforsøk for å sette konsolideringsspenningen til treaksforsøket fra samme sylinder.

Laboratorietjenester

 • Prøveåpning
  • Poseprøver, 54 mm prøver, 75 mm prøver og blokkprøver
 • Visuell klassifisering
 • Vanninnhold
 • Glødetap (kan gløde opp til 100% organisk innhold)
 • Kornfordeling (tørrsikt, våtsikt og hydrometer)
 • Romdensitet
 • Konusforsøk (uforstyrret og omrørt)
 • Plastisitetsforsøk (konusflytegrense og utrulling)
 • Enaksielle trykkforsøk (fra sylinder eller trimmet prøve)
 • Ødometerforsøk (åpen topp maskin)
  • CRS (konstant tøyningshastighet)
  • Trinnvis belastning
 • Treaksial trykktest
  • Isotrop og anisotrop konsolidering
  • Aktiv eller passivt skjærforsøk
  • 75 mm eller 54 mm prøve direkte fra sylinder, eller trimmet prøve
  • Stamping av sandprøver
 • Permeabilitetsforsøk
  • Permeabilitestsforsøk i treaksapparater på konsoliderte prøver