Våre tjenester

Geoteknisk prosjektering i alle faser

ERA Geo kan tilby geoteknisk prosjektering innenfor alle prosjekter og vanskelighetsgrader. Firmaet innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Vi har erfaringer fra alle typer prosjekt, fra fylling i sjøen, spunt, peler, store utgravinger, samferdselsprosjekter til utfordringer med kvikkleire.

Grunnundersøkelser og miljørådgivning

ERA Geo har et tett og sømløst samarbeid med Lingen Grunnboring, som vi deler kontorlokaler med.

Lingen Grunnboring

Vi kan også tilby miljørådgivning og ingeniørgeologisk prosjektering gjennom flere gode samarbeidspartnere.