Lade Allé 73
Detaljprosjektering av bolig i Trondheim
Loen Skylift
Næringsbygg og publikumsområde for Loen Skylift.
Antonbua
Restaurering av sjøbu, refundamenering/reparasjon av fundament og mur
Team verksted Sandmoen
BetonmastHære er i gang med utgraving for Verksted og kontorbygg til Team på Sandmoen i Trondheim.
Digerneset vegkryss
På Digerneset utenfor Ålesund planlegges det å legge om et vegkryss. Dette medfører at vegen Utvikbygda legges et stykke lenger...
Lergrovik Eiendom
Det skal etableres et lett bygg på 2 etasjer.
Utfylling i sjø – Hareid
Det skal etableres to fyllinger i sjø i Hareid sentrum.
Ratvika, Ålesund
Det skal lages reguleringsplan for boliger på tidligere campingplass.
Heimdal Atrium
Det skal oppføres 92 leiligheter fordelt på 4 blokker i Heimdal sentrum.
Ålvundfjordvegen 156
Kunden har kjøpt en enebolig fra midten av 1900-tallet som hun ønsker å rive for å bygge drømmehuset sitt. For...
Tilsving Elverum
BaneNOR planlegger å etablere en tilsving på Terningmoen i Elverum, for å enkelt klare å snu tog. Asplan Viak skal...