Referanser

Her finner du et utvalg av våre oppdrag.

Filtrér etter:

Lade Allé 73

Oppdragsgiver
Spennarmering AS
Om prosjektet

Detaljprosjektering av bolig i Trondheim

Våre tjenester

Geoteknisk detaljprosjektering av bygg i pålitelighetsklasse 2. Vårt arbeid har bestått i å vurdere utgraving, fundamentering delvis på berg og delvis på løsmasser. I tillegg er det noen blokker som blir fundamentert på naturlig grunn hvor bæreevne og setninger er vurdert.

3 kanner kaffe
Fundamentering
Bygg
Detaljprosjektering
Lade allé 73 panoramaansikt

Loen Skylift

Oppdragsgiver
Nordplan AS
Om prosjektet

Næringsbygg og publikumsområde for Loen Skylift.

Våre tjenester

Sammen med Lingen Grunnboring har vi utført omfattende grunnundersøkelser på land og på sjø. Vi har utarbeidet geoteknisk detaljprosjekterering for bygget som delvis er etablert på kvikkleire og er satt i pålitelighetsklasse 3.
I tillegg har vi bistått med å regulere inn plassering av nye naust for å minimere påvirkningen på kvikkleire.
Jobben har bl.a. omfattet tolkning av sjøbunnskartlegging, stabilitetsberegninger med PLAXIS og GeoSuite og jordskjelvberegninger.

23 totalsonderinger, 3 CPTu, 4 prøveserier og 8 kanner kaffe
Sjø
Bygg
Kvikkleire
Detaljprosjektering
Grunnundersøkelser
Magne med GPS GRU i Loen Plaxisberegning

Antonbua

Oppdragsgiver
Midsund kommune
Om prosjektet

Restaurering av sjøbu, refundamenering/reparasjon av fundament og mur

Våre tjenester

I forbindelse med restaurering av Antonbua har ERA Geo bistått med vurdering av årsaken til problemer med eksisterende fundamenter, og reparasjonsmetoder av fundamentene til Antonbua på Midsund. Utvasking og bæreevne og påvirkning fra ytre miljø er vurdert.

2 kanner kaffe
Sjø
Bygg
Trym foran Antonbua

Team Verksted Sandmoen

Oppdragsgiver
BetonmastHære Trøndelag
Om prosjektet

BetonmastHære er i gang med utgraving for Verksted og kontorbygg til Team på Sandmoen i Trondheim. Det er behov for bistand til geoteknisk prosjektering av bygg, optimalisering av utgraving og oppbygging av bærelag for utomhusarealer.

Våre tjenester

Vi har optimalisert utgraving og oppfylling, laget 3D modell og plan for maskinstyring, utført detaljprosjektering for bygg og bistått ved anleggstekniske utfordringer i byggetiden.

6 Totalsonderinger, 2 Prøveserier, 1 CPTu og 8 Kanner kaffe
Bygg
Optimalisering utgraving
Oppfølging byggetid
Detaljprosjektering
Grunnundersøkelser
Fundamentering om vinteren Graveplan i 3D

Digerneset vegkryss

Oppdragsgiver
Svinø Entreprenør AS
Om prosjektet

På Digerneset utenfor Ålesund planlegges det å legge om et vegkryss. Dette medfører at vegen Utvikbygda legges et stykke lenger nord over ubebygd mark.

Våre tjenester

ERA Geo har bistått med prøvegraving. Basert på resultatene har vi utarbeidet to alternative fundamenteringsløsninger, slik at den samlet beste løsningen (tid vs. kostnader) kunne velges.

Prøvegraving i 7 punkter, 3 kanner kaffe
Veg
Detaljprosjektering
Trym med GPS Prøvegrop

Lergrovik Eiendom

Oppdragsgiver
Røberg Bygg AS
Om prosjektet

Det skal etableres et lett bygg på 2 etasjer.

Våre tjenester

Sammen med Lingen Grunnboring har vi gjennomført enkle grunnundersøkelser med borerigg. Vi har utført detaljprosjektering for bygget, med bl.a. bæreevneberegninger.

2 totalsonderinger, 1 CPTu, 3 kanner kaffe
Bygg
Detaljprosjektering
Grunnundersøkelser
Rigg på parkeringsplass

Utfylling i sjø - Hareid

Oppdragsgiver
Nordplan AS
Om prosjektet

Det skal etableres to fyllinger i sjø i Hareid sentrum.

Våre tjenester

For dette prosjektet har vi sammen med Lingen Grunnboring utført grunnundersøkelser både på land og på sjø. Det var behov for detaljprosjektering av fyllingene, hvor vi har brukt Plaxis og GeoSuite. På én av fyllingene skal det etableres et batteribygg for Fjord 1.

14 totalsonderinger, 1 CPTu, 2 prøveserier, 8 kanner kaffe
Sjø
Bygg
Detaljprosjektering
Grunnundersøkelser
Beregninger i Plaxis

Ratvika, Ålesund

Oppdragsgiver
Hofseth Utvikling AS
Om prosjektet

Det skal lages reguleringsplan for boliger på tidligere campingplass.

Våre tjenester

Sammen med Lingen Grunnboring har vi utført grunnundersøkelser som grunnlag for arbeidet. Basert på resultatene har vi vurdert grunnens egnethet for de planlagte tiltakene, foreslått fundamenteringsmetode og svart ut spørsmålet om kvikkleirefare.

6 totalsonderinger, 2 prøveserier og 3 kanner kaffe
Reguleringsplan
Bygg
Kvikkleire
Grunnundersøkelser
Lingen ved sjøen

Heimdal Atrium

Oppdragsgiver
WSP Norge AS
Om prosjektet

Det skal oppføres 92 leiligheter fordelt på 4 blokker i Heimdal sentrum.

Våre tjenester

ERA Geo er engasjert for å utføre uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.

2 kanner kaffe
Bygg
Uavhengig kontroll
Gravemaskin

Ålvundfjordvegen 156

Oppdragsgiver
Janne Ørsund Bruseth
Om prosjektet

Kunden har kjøpt en enebolig fra midten av 1900-tallet som hun ønsker å rive for å bygge drømmehuset sitt. For å utføre tiltaket er det gitt krav fra kommunen om vurdering av områdestabiliteten.

Våre tjenester

Det ble utført grunnundersøkelse av Lingen Grunnboring i èn posisjon for kartlegging av løsmassene på tomten. Ut i fra lab-resultatene ble tomten vurdert som egnet for tiltaket.

1 totalsondering, 1 prøveserie
Bygg
Kvikkleire
Grunnundersøkelser
Ålvundfjordvegen 156

Tilsving Elverum

Oppdragsgiver
Asplan Viak
Om prosjektet

BaneNOR planlegger å etablere en tilsving på Terningmoen i Elverum, for å enkelt klare å snu tog. Asplan Viak skal sammen med ERA Geo utføre arbeidet med detaljreguleringen.

Våre tjenester

ERA Geo sammen med Lingen Grunnboring bistår med planlegging, gjennomføring og rapportering av felt- og laboratoriearbeid for 3 ulike linjer. Videre er det utført geotekniske vurderinger til reguleringsplan for 2 av linjene, inkludert setningsvurderinger for oppfylling og stabilitetsberegninger for aktuelle skråninger.

2 linjer jernbane, 1 kulvert og 5 GS-veg/kjørebruer
Reguleringsplan
Jernbane
Grunnundersøkelser
Grunnundersøkelser for jernbane