Kvikkleireutredning


Kvikkleire er en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse og bli tyntflytende. Det kan ha katastrofale følger, med tap av menneskeliv og store materielle ødeleggelser. Leirskredet i boligområdet Gjerdrum i 2020 og Kvikkeleireskredet i Rissa der blant annet 15 gårdsbruk gikk tapt i 1978 er eksempler på det.

Geotekniske undersøkelser gir deg svar på om det er kvikkleire i området du vil bygge i, og hvilke byggtekniske grep du i tilfelle kan ta.

Referanseprosjekter med kvikkleire


Loen skylift
Ratvika Ålesund
Ålvundfjordvegen 156