Jordforsterking


Av og til har ikke jorden ønsket styrke. Ved etablering av konstruksjoner nær eksisterende bebyggelse, eller ved etablering av veger og fyllinger, kan vi få problemer med dårlig stabilitet eller store setninger. Å forsterke jorden, enten med jetpeler, kalk-sement stabilisering eller geonett kan være aktuelt.

Jetpeler


Jetpeler installeres ved at man først borer ned til ønsket nivå. Ved opptrekk av boret pumpes det inn en blanding av sement og vann under høyt trykk. Sement og vann vil da blandes med jorden og en får store betongpeler med høy styrke. Jetpeler brukes mest til refundamentering og sikring av eksisterende bygg.

Kalk-sement stabilisering


Dersom det er utfordringer knyttet til stabilitet eller setninger, spesielt i områder med mye leire, kan kalk-sement stabilisering benyttes for å øke styrken i jorden. Man borer ned til ønsket dybde, og ved opptrekk vispes en blanding av kalk og sement inn i løsmassene. Dette reagerer så med leira og vil herde til relativt stor styrke. Kalk-sementpeler settes i rader eller kolonner i områder en ønsker å forsterke jorden. Mest egnet borte fra eksisterende konstruksjoner, siden jorden kan utvide seg lokalt.

Geonett


Geonett finnes i mange utforminger og varianter, og er generelt et enkelt tiltak med lav kostnad. De brukes primært til lastfordeling ved å tilføre jorden strekkstyrke, altså fordele last bedre. Geonett kan brukes til å øke styrken på et bærelag, binde sammen blokker i murer, etablere brattere løsmasseskråninger, til etablering av grønne murer (murer med fasade av gress eller andre planter) og mye mer.